TIPURI DE TRADUCERI

Traduceri simple:se realizează doar traducerea textului, fără legalizări.
Traduceri autorizate în România: după ce traducerile au fost semnate şi ştampilate de traducător, acestea se legalizează la notar.
Traduceri autorizate în Spania:poartă semnătura și ștampila traducătorului “jurado” (autorizat de autoritățile spaniole).
Traduceri consulare:traducerile se legalizează la Consulatul României din Madrid.